homepage  »  privacy

Privacy

Alle door u aan Van de Haar verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Andere organisaties dan Van de Haar en haar zusterorganisaties hebben géén toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld.